Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
99

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody kominikacyjnej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Natalia Sikorska po rozpoznaniu w dniu: 17 lutego 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 9.921,86zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia j
Czytaj więcej»

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Anna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016r. w P. sprawy z powództwa B. S. , K. S. i A. S. (1) przeciwko G. H. Sp.z o.o z siedzibą w P. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda B. S. kwotę 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta zło
Czytaj więcej»

I C 190/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 190/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska -Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa Miasto P. - Zarząd (...) z siedzibą w P. przeciwko W. R. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 77 zł z ty
Czytaj więcej»

I C 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak
Sygn. akt I C 353 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Gauden Protokolant: prot.. sąd, Marta Małecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 roku w P. sprawy z powództwa: S. J. ( P. nr 64 06 18 01 233), A. J. ( P. nr 66 11 17 10 605) przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (KRS nr 00 00 249 102) o zapł
Czytaj więcej»

I C 358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki przyznania zadośćuczynienia w zależności od skutków prawnych wypadku komunikacyjnego
I C 358/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 20 listopada 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu: - zasądza od M. S. (1) na rz
Czytaj więcej»

I C 714/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygn. akt. I C 714/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Anna Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. N. przeciwko M. J. i R. J. o zapłatę kwoty 2.233,70zł 1 zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych 00/100) wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 834/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 834/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Natalia Sikorska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. K. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 470,38 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych 38/10
Czytaj więcej»

I C 867/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 867/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa G. C. przeciwko J. W. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania w całości obciąża powoda. SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska UZASADN
Czytaj więcej»

I C 873/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 873/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Agnieszka Stawujak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa K. O. przeciwko Miasto P. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 120 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. /-/ SSR
Czytaj więcej»

I C 915/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 1 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. K. przeciwko: Towarzystwo (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 18.349,31zł (osiemnaście tysięcy
Czytaj więcej»