Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
123

VI U 2105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: NIETEZOWANA
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Kubicka Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 roku w Poznaniu odwołania D. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 24 września 2014 roku znak (...) - (...) w sprawie: D. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddzi
Czytaj więcej»

VI U 2347/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 roku w Poznaniu odwołania M. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 19 stycznia 2015 roku znak (...) - (...) w sprawie: M. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziało
Czytaj więcej»

VI U 2439/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
Sygnatura akt VI U 2439/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odwołania T. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 16 lutego 2015 roku znak (...) w sprawie: T. K. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

VI U 2462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmienia zaskarżoną decyzję w całości i przyznaje odwołującemu Dariuszowi Kot prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 5 marca 2014 roku w wysokości odpowiadającej 7 % (siedmiu procentom) stałego uszczerbku na zdrowiu tj. w kwocie 5110 zł (pięć tysięcy sto dziesięć złotych) z uwzględnieniem wypłaconego (...)
Sygnatura akt VI U 2462/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Poznaniu odwołania D. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 23 lutego 2015 roku znak (...) w sprawie: D. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo
Czytaj więcej»

IX C 97/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie należne jest również rodzeństwu zmarłego, jeśli było blisko związane ze zmarłym, nawet jeśli zmarły w chwili śmierci był w związku małżeńskim i miał dzieci uprawnione również do zadośćuczynienia z tytułu śmierci tej osoby
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 września 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Sroka Protokolant: Sylwia Orzeszyńska po rozpoznaniu w dniu 2-09-2015 r. w Poznaniu sprawy z powództwa W. P. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz powoda W. P. kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych z ods
Czytaj więcej»

I C 90/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 90/15 WYROK-zaoczny wobec D. W. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Anna Skrzypczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa M. S. i P. S. przeciwko S. J. i D. W. przy interwencji ubocznej Miasta P. po stronie powodów -o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 nakazuje pozwanym opuś
Czytaj więcej»

I C 1094/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak
WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym,w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2016 r. sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko: Z. K. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Brodniewicz UZASADNIENIE Towarzystwo (...) SA domagał się zasądzenia od Z. K. kwoty 979,85 zł z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 1097/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1097/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14-02-2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 14-02-2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko I. B. , A. B. , P. B. , F. B. o zapłatę kwoty 32 534,73 i zapłatę kwoty 4 790,50 zł 1 zasądza od I
Czytaj więcej»

I C 1135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla przywrócenia posiadania nie ma znaczenia, czy posiadanie wynikało z istnienia tytułu prawnego powoda do danej rzeczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 22 stycznia 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. G. przeciwko: 1) Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. 2) A. F. o: przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje pozwanemu Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. aby przywrócił powodo
Czytaj więcej»

I C 1142/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: świadczenie ma charakter okresowy
Sygnatura akt I C 1142/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Agnieszka Stawujak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko M. B. o zapłatę kwoty 1.138 złotych. powództwo oddala. /-/ SSR Anna Mikołajczak UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Rejon
Czytaj więcej»