Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
77

VI U 3223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-03

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
Sygnatura akt VI U 3223/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 3 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w Poznaniu odwołania P. F. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 25 września 2015 roku znak (...) w sprawie: P. F. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń
Czytaj więcej»

VI P 468/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt VI P 468/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2017 roku w Poznaniu sprawy z powództwa J. T. przeciwko V. (...) Sp. z o.o. P. o świadczenia związane z podróżą służbową 1 Umarza postępowanie w zakresie żądania ponad kwotę 21061,44 zł
Czytaj więcej»

VI U 2439/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-21

Data publikacji: 2017-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
Sygnatura akt VI U 2439/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Poznaniu odwołania T. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 16 lutego 2015 roku znak (...) w sprawie: T. K. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

VI U 2347/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-17

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 roku w Poznaniu odwołania M. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 19 stycznia 2015 roku znak (...) - (...) w sprawie: M. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziało
Czytaj więcej»

VI U 3393/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zmienia zaskarżoną decyzję częściowo i przyznaje odwołującej D. M. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 lipca 2015 roku do dnia 27 lipca 2015 roku oraz stwierdza, że odwołująca nie ma obowiązku zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego za okres od dnia 2 lipca 2015 roku do dnia 27 lipca 2015 roku i odsetek w kwocie 59,87 zł (pięćdziesiąt dziewięć złotych 87/100) od wypłaconego zasiłku chorobowego za okres od dnia 8 czerwca 2015 roku do dnia 27 lipca 2015 roku 2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie
Sygnatura akt VI U 3393/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 15 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 roku w Poznaniu odwołania D. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 7 października 2015 roku znak (...) w sprawie: D. M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń
Czytaj więcej»

VI P 567/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-17

Data publikacji: 2017-11-22

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 roku w Poznaniu sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) S. A. w P. o zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów pro
Czytaj więcej»

VI U 805/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-01

Data publikacji: 2017-11-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. zmienia zaskarżoną decyzję częściowo i ustala, że odwołująca Julia Borowiak nie ma obowiązku zwrotu odsetek w kwocie 20,11 zł (dwadzieścia złotych 11/100) od wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego za okres od dnia 1 maja 2016 roku do dnia 19 maja 2016 roku 2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie
Sygnatura akt VI U 805/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 1 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 roku w Poznaniu odwołania J. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w P. z dnia 1 września 2016 roku znak (...) - (...) w sprawie: J. B. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

III K 1109/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-07

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydzia le III Karny m w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Michałowska Protokolant: Aneta Kaczyńska przy udziale Prokuratora Prokuratury (...) w P. delegowanego do Prokuratury Krajowej Karoliny Niemczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 7 lutego 2017 roku, 14 marca 2017 roku oraz 28 marca 2017 roku sprawy: M. C. (1) , syna M. i D. , z domu W. , urodzonego dnia (...) w G. o
Czytaj więcej»

VI U 2105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: NIETEZOWANA
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Kubicka Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 roku w Poznaniu odwołania D. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 24 września 2014 roku znak (...) - (...) w sprawie: D. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddzi
Czytaj więcej»

III W 1409/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: st. sekr. sąd. Sylwia Dudziak Przy udziale oskarżyciela publicznego -------------------------- po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 26.04.2017 roku, 07.06.2017 roku, 18.10.2017 roku sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko: D. S. (1) , synowi T. i M. z domu S. , ur. (...) w R. obwinionemu o to, ż
Czytaj więcej»