Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
124

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Anna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016r. w P. sprawy z powództwa B. S. , K. S. i A. S. (1) przeciwko G. H. Sp.z o.o z siedzibą w P. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda B. S. kwotę 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta zło
Czytaj więcej»

I C 1097/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1097/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14-02-2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 14-02-2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko I. B. , A. B. , P. B. , F. B. o zapłatę kwoty 32 534,73 i zapłatę kwoty 4 790,50 zł 1 zasądza od I
Czytaj więcej»

I C 1151/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1151/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 13 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Natalia Sikorska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa I. S. (1) , P. S. , J. S. (1) przeciwko M. T. i mał. D. T. przy interwencji ubocznej Miasta P. po stronie powodów -o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 oddala powództwo
Czytaj więcej»

I C 1272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność dostawcy usług telewizyjnych za niewłaściwe wykonywanie usług
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 6 listopada 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: J. Ś. przeciwko: (...) SA z siedzibą w P. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedziba w P. na rzecz powoda J. Ś. kwotę 331,86zł (trzysta trzydzieści jeden złotych osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 1419/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Olejniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6.10.2016 r. sprawy z powództwa: K. P. przeciwko: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) (...) w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.300 (dwa tysiące trzysta) zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24.12
Czytaj więcej»

I C 1676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.07.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Olejniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.07.2016 r. sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 507,43 (pięćset siedem i 43/100) zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 października 2015 r. d
Czytaj więcej»

I C 1646/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 1646/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. Z. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 730,21 zł (siedemset trzydzieści z
Czytaj więcej»

I C 1799/16

wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1799/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko A. P. o zapłatę 4.672,49zł 1 powództwo oddala ; 2 kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanej
Czytaj więcej»

I C 1829/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 3 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: S. K. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powódkę i z tego tytułu zasądza od S. K. na rzecz (...) SA z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 2016/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-27

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.06.2017 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Skrzypczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.06.2017 r. sprawy z powództwa: K. J. (1) przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami obciąża w całości powódkę pozostawiając referendarzowi sądowemu szczegółowe rozliczenie kosztów, przy uwzględnieniu jednej
Czytaj więcej»