Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
99

I C 1135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla przywrócenia posiadania nie ma znaczenia, czy posiadanie wynikało z istnienia tytułu prawnego powoda do danej rzeczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 22 stycznia 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. G. przeciwko: 1) Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. 2) A. F. o: przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje pozwanemu Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. aby przywrócił powodo
Czytaj więcej»

I C 1142/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1142/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Agnieszka Stawujak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. w P. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko M. B. o zapłatę kwoty 1.138 złotych. powództwo oddala. /-/ SSR Anna Mikołajczak UZASADNIENIE Pozwem skierowanym do Sądu Rejon
Czytaj więcej»

I C 1272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odpowiedzialność dostawcy usług telewizyjnych za niewłaściwe wykonywanie usług
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 6 listopada 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: J. Ś. przeciwko: (...) SA z siedzibą w P. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedziba w P. na rzecz powoda J. Ś. kwotę 331,86zł (trzysta trzydzieści jeden złotych osiemdzies
Czytaj więcej»

I C 1410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-12-19

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 11 grudnia 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: C. D. przeciwko: (...) SA z siedzibą w Ł. o: zapłatę I zasądza od pozwanego - (...) SA z siedzibą w Ł. - na rzecz powoda C. D. kwotę 761,33zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych trzyd
Czytaj więcej»

I C 1503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1503/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21-06-2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant:Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu w dniu 09-06-2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa M. K. , H. K. przeciwko Miastu P. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1 ustala, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomo
Czytaj więcej»

I C 1676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.07.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Olejniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.07.2016 r. sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 507,43 (pięćset siedem i 43/100) zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 października 2015 r. d
Czytaj więcej»

I C 1646/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 1646/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. Z. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 730,21 zł (siedemset trzydzieści z
Czytaj więcej»

I C 1829/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 3 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: S. K. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powódkę i z tego tytułu zasądza od S. K. na rzecz (...) SA z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1974/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1974/16 POSTANOWIENIE P. , dnia 16-11-2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Ewa Markowicz Protokolant Anna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Miastu P. o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego postanowił: odrzucić pozew. SSR Ewa Markowicz UZASADNIENIE POSTANOWIENIA O ODRZUCENIU POZWU Na skutek otrzymanego wypowiedzenia ze strony Miasta P.
Czytaj więcej»

III K 100/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: Aneta Kaczyńska w obecności Prokuratora Prok. Rej. P. w P. – A. C. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2015 roku sprawy L. K. , syna A. i K. z domu K. , urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16 listop
Czytaj więcej»