Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
122

I C 1097/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-24

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1097/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14-02-2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 14-02-2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarząd (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwko I. B. , A. B. , P. B. , F. B. o zapłatę kwoty 32 534,73 i zapłatę kwoty 4 790,50 zł 1 zasądza od I
Czytaj więcej»

I C 1798/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-20

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1798/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2016 r. sprawy z powództwa: K. K. (1) , B. K. , R. K. przeciwko (...) S.A. w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki K. K. (1) kwotę 12.900 (dwanaście tysięcy dziewięćset) zł. z ustawowymi odsetkami: a o
Czytaj więcej»

I C 1799/16

wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 1799/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) w W. przeciwko A. P. o zapłatę 4.672,49zł 1 powództwo oddala ; 2 kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanej
Czytaj więcej»

I C 1829/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 3 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: S. K. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powódkę i z tego tytułu zasądza od S. K. na rzecz (...) SA z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»

I C 1974/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1974/16 POSTANOWIENIE P. , dnia 16-11-2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Ewa Markowicz Protokolant Anna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa D. L. przeciwko Miastu P. o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego postanowił: odrzucić pozew. SSR Ewa Markowicz UZASADNIENIE POSTANOWIENIA O ODRZUCENIU POZWU Na skutek otrzymanego wypowiedzenia ze strony Miasta P.
Czytaj więcej»

I C 2161/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2020-02-11

trafność 100%

Sygnatura akt I C 2161/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska -Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2017 r. w P. sprawy z powództwa E. E. oraz A. E. przeciwko (...) Sp.z o.o z siedzibą w P. - o ustalenie 1 z uwagi na brak interesu prawnego oddala powództwo, 2 przyznaje pełnomocni
Czytaj więcej»

I C 2459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2020-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 2459/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Ewa Fraszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2017 r. w P. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 2460/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 2460/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. N. przeciwko (...) SA o zapłatę kwoty 6.311,55zł 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.311,55zł ( sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

III K 100/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: Aneta Kaczyńska w obecności Prokuratora Prok. Rej. P. w P. – A. C. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2015 roku sprawy L. K. , syna A. i K. z domu K. , urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16 listop
Czytaj więcej»

III K 103/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: st. sekr. S. D. po rozpoznaniu w dniach: 02 sierpnia 2017 roku, 13 września 2017 roku, 25 października 2017 roku, 29 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy z oskarżenia prywatnego R. G. przeciwko M. K. synowi J. i M. z domu W. , urodzonemu (...) w W. oskarżonemu o to, że: I W dniu 03 stycznia 2017 rok
Czytaj więcej»