Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
94

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody kominikacyjnej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Natalia Sikorska po rozpoznaniu w dniu: 17 lutego 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 9.921,86zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia j
Czytaj więcej»

I C 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak
Sygn. akt I C 353 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Gauden Protokolant: prot.. sąd, Marta Małecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 roku w P. sprawy z powództwa: S. J. ( P. nr 64 06 18 01 233), A. J. ( P. nr 66 11 17 10 605) przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (KRS nr 00 00 249 102) o zapł
Czytaj więcej»

I C 358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki przyznania zadośćuczynienia w zależności od skutków prawnych wypadku komunikacyjnego
I C 358/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 20 listopada 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu: - zasądza od M. S. (1) na rz
Czytaj więcej»

I C 834/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 834/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Natalia Sikorska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. K. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 470,38 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych 38/10
Czytaj więcej»

I C 714/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-26

Data publikacji: 2017-02-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygn. akt. I C 714/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Anna Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. N. przeciwko M. J. i R. J. o zapłatę kwoty 2.233,70zł 1 zasądza solidarnie od pozwanych na rzecz powódki kwotę 1.000zł (jeden tysiąc złotych 00/100) wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 867/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 867/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa G. C. przeciwko J. W. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania w całości obciąża powoda. SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska UZASADN
Czytaj więcej»

I C 873/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 873/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Agnieszka Stawujak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa K. O. przeciwko Miasto P. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 120 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. /-/ SSR
Czytaj więcej»

I C 915/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 1 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. K. przeciwko: Towarzystwo (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 18.349,31zł (osiemnaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1135/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla przywrócenia posiadania nie ma znaczenia, czy posiadanie wynikało z istnienia tytułu prawnego powoda do danej rzeczy
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 22 stycznia 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. G. przeciwko: 1) Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. 2) A. F. o: przywrócenie naruszonego posiadania I nakazuje pozwanemu Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. aby przywrócił powodo
Czytaj więcej»

I C 1503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1503/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21-06-2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant:Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu w dniu 09-06-2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa M. K. , H. K. przeciwko Miastu P. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1 ustala, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomo
Czytaj więcej»