Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
122

I C 1676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.07.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Olejniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.07.2016 r. sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 507,43 (pięćset siedem i 43/100) zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 października 2015 r. d
Czytaj więcej»

I C 2459/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2020-02-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 2459/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Ewa Fraszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2017 r. w P. sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»

I C 2460/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 2460/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2017r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa E. N. przeciwko (...) SA o zapłatę kwoty 6.311,55zł 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6.311,55zł ( sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt
Czytaj więcej»

III K 100/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-12-09

trafność 100%

Istotność:

WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: Aneta Kaczyńska w obecności Prokuratora Prok. Rej. P. w P. – A. C. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2015 roku sprawy L. K. , syna A. i K. z domu K. , urodzonego (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16 listop
Czytaj więcej»

III K 103/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-12-06

Data publikacji: 2018-01-26

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Robert Kubicki Protokolant: st. sekr. S. D. po rozpoznaniu w dniach: 02 sierpnia 2017 roku, 13 września 2017 roku, 25 października 2017 roku, 29 listopada 2017 roku na rozprawie sprawy z oskarżenia prywatnego R. G. przeciwko M. K. synowi J. i M. z domu W. , urodzonemu (...) w W. oskarżonemu o to, że: I W dniu 03 stycznia 2017 rok
Czytaj więcej»

III K 124/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-09-26

Data publikacji: 2017-11-24

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Stolarek Protokolant: Aneta Kaczyńska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań- Grunwald w Poznaniu – po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 9 maja 2017 roku, 8 czerwca 2017 roku, 10 lipca 2017 roku, 21 sierpnia 2017 roku, 18 września 2017 roku sprawy: K. T. (1) syna A. i B. z domu S. urodzonego dnia (..
Czytaj więcej»

III K 131/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-07-20

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 131/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2017r. Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący : SSR Katarzyna Stolarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26.06.2017r., 13.07.2017r. sprawy z oskarżenia publicznego przeciwko: W. K. s. W. i J. z. d. K. ur. (...) w P. , oskarżonemu o to, że: w dniu 18.11.2016r. w P. na ul. (...) prowadził na drodze publicznej pojazd marki P. o nr rej. (...) nie stosując się do
Czytaj więcej»

III K 415/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-17

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 415/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SR Krzysztof Mikołajczak Protokolant: Paulina Pałuczyńska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej P. w P. : M. J. po rozpoznaniu w dniu 29.11.2016r., 24.01.2017r. i 10.03.2017r. sprawy: M. L. c. Z. i U. z d. Z. , ur. (...) w P. oskarżonej o to, że: w okresie od sierpnia 2012r. do 23 września 2015r. w P.
Czytaj więcej»

I C 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak
Sygn. akt I C 353 / 15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Bartosz Gauden Protokolant: prot.. sąd, Marta Małecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 roku w P. sprawy z powództwa: S. J. ( P. nr 64 06 18 01 233), A. J. ( P. nr 66 11 17 10 605) przeciwko: (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. (KRS nr 00 00 249 102) o zapł
Czytaj więcej»

I C 358/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przesłanki przyznania zadośćuczynienia w zależności od skutków prawnych wypadku komunikacyjnego
I C 358/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 20 listopada 2015r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. (1) przeciwko: Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powoda i z tego tytułu: - zasądza od M. S. (1) na rz
Czytaj więcej»