Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
99

VI U 1024/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-06-17

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala odwołanie
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: stażysta Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 roku w Poznaniu odwołania Q. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 26 marca 2014 roku znak (...) - (...) zmienionej decyzją z dnia 14 maja 2014 roku znak (...) - (...) w sprawie: Q. S.
Czytaj więcej»

VI U 2105/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2015-07-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: NIETEZOWANA
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 28 maja 2015 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Patrycja Kubicka Protokolant: st. sekr. sąd. Karolina Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2015 roku w Poznaniu odwołania D. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 24 września 2014 roku znak (...) - (...) w sprawie: D. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddzi
Czytaj więcej»

VI U 2347/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-12-07

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 marca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2017 roku w Poznaniu odwołania M. L. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w P. z dnia 19 stycznia 2015 roku znak (...) - (...) w sprawie: M. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziało
Czytaj więcej»

VI U 2462/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-10-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmienia zaskarżoną decyzję w całości i przyznaje odwołującemu Dariuszowi Kot prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy w dniu 5 marca 2014 roku w wysokości odpowiadającej 7 % (siedmiu procentom) stałego uszczerbku na zdrowiu tj. w kwocie 5110 zł (pięć tysięcy sto dziesięć złotych) z uwzględnieniem wypłaconego (...)
Sygnatura akt VI U 2462/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Kowalska Protokolant: protokolant sądowy Anna Buńka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 roku w Poznaniu odwołania D. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 23 lutego 2015 roku znak (...) w sprawie: D. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Spo
Czytaj więcej»

IX C 97/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie należne jest również rodzeństwu zmarłego, jeśli było blisko związane ze zmarłym, nawet jeśli zmarły w chwili śmierci był w związku małżeńskim i miał dzieci uprawnione również do zadośćuczynienia z tytułu śmierci tej osoby
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 17 września 2015 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Sroka Protokolant: Sylwia Orzeszyńska po rozpoznaniu w dniu 2-09-2015 r. w Poznaniu sprawy z powództwa W. P. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rzecz powoda W. P. kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych z ods
Czytaj więcej»

I C 1094/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak
WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym,w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2016 r. sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko: Z. K. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Brodniewicz UZASADNIENIE Towarzystwo (...) SA domagał się zasądzenia od Z. K. kwoty 979,85 zł z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 1503/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1503/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 21-06-2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant:Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu w dniu 09-06-2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa M. K. , H. K. przeciwko Miastu P. o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 1 ustala, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomo
Czytaj więcej»

I C 1646/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 1646/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 14 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. w P. sprawy z powództwa Bank (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko Ł. Z. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 730,21 zł (siedemset trzydzieści z
Czytaj więcej»

I C 1676/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26.07.2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym, w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Olejniczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26.07.2016 r. sprawy z powództwa: P. G. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 507,43 (pięćset siedem i 43/100) zł. wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 października 2015 r. d
Czytaj więcej»

I C 1829/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-17

Data publikacji: 2016-12-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 3 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: S. K. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I powództwo oddala, II kosztami postępowania obciąża powódkę i z tego tytułu zasądza od S. K. na rzecz (...) SA z siedzibą w W. kwotę
Czytaj więcej»