Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
122

I C 90/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 90/15 WYROK-zaoczny wobec D. W. W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Anna Skrzypczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa M. S. i P. S. przeciwko S. J. i D. W. przy interwencji ubocznej Miasta P. po stronie powodów -o opróżnienie lokalu mieszkalnego 1 nakazuje pozwanym opuś
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-02-26

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawcy szkody kominikacyjnej
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Natalia Sikorska po rozpoznaniu w dniu: 17 lutego 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. S. przeciwko: (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 9.921,86zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia j
Czytaj więcej»

I C 160/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 160/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Anna Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2016r. w P. sprawy z powództwa B. S. , K. S. i A. S. (1) przeciwko G. H. Sp.z o.o z siedzibą w P. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda B. S. kwotę 1.400 zł (jeden tysiąc czterysta zło
Czytaj więcej»

I C 750/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 750/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko Agencji Mienia Wojskowego w W. o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr (...) przy ul. (...) w P. w miejsce poprzedniego najemcy
Czytaj więcej»

I C 834/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 834/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Markowicz Protokolant: Natalia Sikorska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2016 r. w P. sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko A. K. - o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 470,38 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych 38/10
Czytaj więcej»

I C 867/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-23

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 867/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 23 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2016 r. w P. sprawy z powództwa G. C. przeciwko J. W. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 kosztami postępowania w całości obciąża powoda. SSR Agnieszka Wodzyńska-Radomska UZASADN
Czytaj więcej»

I C 873/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: BRAK
Sygnatura akt I C 873/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Agnieszka Stawujak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lipca 2016 r. w P. sprawy z powództwa K. O. przeciwko Miasto P. - o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 120 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. /-/ SSR
Czytaj więcej»

I C 915/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: BRAK
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Kociorska Protokolant: prot. sąd. Anna Hatłas po rozpoznaniu w dniu: 1 czerwca 2016r. w P. na rozprawie sprawy z powództwa: M. K. przeciwko: Towarzystwo (...) SA z siedzibą w W. o: zapłatę I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) SA z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 18.349,31zł (osiemnaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 992/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-01-03

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 992/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział I Cywilny w następującym składzie : Przewodniczący: SSR Anna Mikołajczak Protokolant: Joanna Grześkowiak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa Zarządu (...) spółka z o.o. w P. przeciwko A. F. (1) , S. F. (1) i małoletniemu M. F. (1) reprezentowanemu przez S. F. (1) i M. K. o wydanie lokalu mieszkalnego 1 na
Czytaj więcej»

I C 1094/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-08-30

Data publikacji: 2020-02-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak
WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale I Cywilnym,w składzie: Przewodniczący : SSR Piotr Brodniewicz Protokolant: Barbara Janiszewska-Górka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2016 r. sprawy z powództwa: Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko: Z. K. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Brodniewicz UZASADNIENIE Towarzystwo (...) SA domagał się zasądzenia od Z. K. kwoty 979,85 zł z ustawowy
Czytaj więcej»